Mänguasjadest

Püramiidid. Mängimine püramiididega soodustab nägemis-motoorset  koordinatsiooni ja väikse motoorika ja samuti tunnetusoskuste arengut. Püramiid on arendav mänguasi puualusega (nn. varras) ja mitmevärviliste kujukestega, mida on vaja lükkida vardale. Laps saab tuttavaks värvidega, geomeetriliste kujunditega, arvudega ning seeläbi arendada väikest motoorikat ja kõnet. Kujunditest saab kokku panna  vormilt erinevaid püramiide. Laps saab tuttavaks mõistetega – suur ja väike.

 

Ehituskuubikute komplekt. Mängud kuupidega soodustavad nägemis-motoorse koordinatsiooni arengut. Õpetage last ehitama ja ka tehtut lammutama.

 

Loogika kuubid. Puust valmistatud kuubid avadega pinnal ning kujundikesed avadele vastava kuju ja suurusega. Loogika kuubid soodustavad nägemis-motoorse koordinatsiooni arengut ja stimuleerivad tunnetusoskuste arengut. Laps näeb kui vahva on visata kerasid ümmargustesse aukudesse, aga kuupe paigutada nelinurksetesse  avadesse.

 

Tõmba-Lükka. Mänguasjad ratastega ja pika varrega. Niisugused mänguasjad on lapsele käima õppimise ajal toeks ning soodustavad ka liigutuste koordinatsiooni arengut.

 

Kindlalt püsivad autod, mida saab lükata edasi-tagasi. Niisugused mänguasjad õpetavad sooritama asjadega lihtsaid manipulatsioone. Autod on toeks käimaõppivale lapsele, seetõttu peaksid sellised kindlalt püsivad autod olema nii poistel kui ka tüdrukutel. Soodustavad liigutuste koordinatsiooni arengut.

 

Muusikalised mänguasjad (trumm, metallofon) soodustavad kuulmistaju ja nägemis-motoorse koordinatsiooni arengut.

 

Kaldus renn keraga või spetsiaalsed mängukeskused, millistes kera veereb mööda spiraalseid traate. Taolised mänguasjad soodustavad silmanägemise ja tunnetusoskuste arengut. Jälgides kera, mis veereb mööda kaldus pinda, õpib laps selle liikumist  ennustama.

 

Üleskeeratavad mänguasjad. Mänguasjad, mida tuleb käima panna võtme abil,  soodustavad väikse motoorika arengut.

 

Kaltsunukud suurte näojoontega. Nukkude abil õpib laps sooritama lihtsaid tegevusi (nukku hällitama, magama panema, söötmaa). Nukud on heaks  piltlikuks õppevahendiks õppimaks tundma  keha- ja näoosade nimetusi.

 

Mosaiik. Kaasakiskuv ja  arendav mäng, mille käigus arenevad lapse loomingulised oskused ja koordinatsioon, väike motoorika, kujutlusvõime. Laps õpib värve paremini meeles pidama, saab kannatlikumaks ja püsivamaks. Erinevate detailide abil saab luua  pilte. Tegevused pisikeste asjadega arendavad väikest motoorikat - mida keerulisemad on käte liigutused, seda paremini areneb lapse kõne. Kõiki neid oskusi läheb tarvis koolis. Mosaiigiga saab mängida individuaalselt ja grupis. Mängimine grupis arendab suhtlemis- ja ühistöö oskust.

 

Mudimismänguasjad. Need mänguasjad pakuvad rahuldust pakkuvat tegevust teie lapsele. Kirkad värvilahendused, erinevate materjalide ja täidete kasutamine soodustavad lapse värvitaju ja liigutuskoordinatsiooni arengut, täiustavad laste sõrmede motoorikat. Koos lapsega erinevaid süžeesid nukkudega läbi mängides, muudab lapsega suhtlemise kasulikumaks, huvitavamaks ja emotsionaalselt rikkamaks.

 

Doomino. Mäng koosneb puidust kaartidest, millistest moodustuvad loogikalised ahelad. Doomino soodustab tähelepanu- ja mõtlemise arengut; arendab seotud kõnet oma tegevuste ütlemise ajal, õpetab arutlema ja tõestama oma tegevusi. Mäng arendab suulise arvulugemisoskust ja oskust koos töötada grupis.

 

Marionetid ja näpuknukud – ukuteater – on mõeldud igas vanuses lastele. Suurepärane võimalus arendada lapse kõnet, mälu, fantaasiat, kujutlust, võimalust mängida häälega. Arendab käte väikest motoorikat ja seotud kõnet. Kõrvaldab psühholoogilist pinget, soodustab suhete parandamist, arendab liigutuste koordinatsiooni.

 

Loogika konstruktor. On mõeldud erinevas vanuses lastele. Annab võimaluse tutvuda põhiliste värvidega või korrata neid. Detaile saab välja võtta, mis omakorda pakub toredat võimalust nendest uusi mänguasju moodustada. Detaile liigutades arendab laps käte väikest motoorikat, liigutuskoordinatsiooni, mõtlemist, mälu, fantaasiat. Tegevuste kommenteerimine arendab lapse kõnet. Mänguasi aitab lapsel  tutvuda erinevate kujunditega, arvudega, arendab ruumilist kujutlust (üles, vasakul, paremal, otse, tagasi, alla).

 

Laua- ja põrandamängud. Need mängud aitavad lähendada perekonda või hõivata last sel ajal, kui teil on vaja tegeleda koduste töödega. Kui külas on palju väikseid lapsi, aitavad  need mängud lapsi üksteisega tuttavaks saada. Mängud  arendavad suhtlemisoskust, õpetavad kehtestama reegleid ja neid ka järgima. Soodustavad käte motoorika arengut ja liigutuste koordinatsiooni, arendavad mõtlemist ja matemaatilisi oskusi.

 

Rollimängud ja mänguasjad. Mänguasjad ja aksessuaarid soodustavad lapse sotsialiseerumist, arendavad teadmistehuvi. Soodustavad käte motoorika, kõne, kujutluse, mõtlemise, matemaatiliste oskuste ja loomingulisuse arengut. Kirkad mänguasjad arendavad värvitaju. Õpetavad tegema koostööd; tutvustavad sotsiaalseid rolle (ema, isa, laps, müüja, ostja jne).

 

Nöörimine. Need mitmekesised kirkad mänguasjad arendavad käte ja sõrmede motoorikat,  arendavad lapse tähelepanuvõimet ja püsivust; silmamõõtu, liigutuste koordinatsiooni ning mõtlemist. Õpetavad last oma tegevust planeerima. Mänguasjad valmistavad lapse käsi ette kirjutamiseks, arendavad emotsionaalsust.