Privaatsuspoliitika

Lelu privatsuspoliitika


Käesolev Privaatsuspoliitika:

- selgitab, mida me teeme Kliendi* ja/või Ostja isikuandmetega;

- selgitab, kuidas me kogume, kasutame ja kaitseme Kliendi ja/või Ostja isikuandmeid;

- aitab Kliendil ja/või Ostjal aru saada, kuidas tema isikuandmeid kogutakse ja kasutatakse ning millised on Kliendi ja/või Ostja õigused oma isikuandmetega seoses.

* OÜ Romirest Kliendiks nimetatakse isikut, kes on ilma ostu sooritamata ennast e-poes või jaekaupluses Kliendiks registreerinud.


1. Üldist

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on OÜ Romirest, registrikood 11037673, aadress Välja tn 3/1-6 Tallinn Harjumaa 10616.

Kliendi ja/või Ostja isikuandmete töötlemisel järgib OÜ Romirest Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte.

Kõik OÜ Romirest valduses olevad Kliendi ja/või Ostja isikuandmed on kogutud otse Ostjalt ja/või Kliendilt.

Kasutame Kliendi ja/või Ostja isikuandmeid eesmärkidel, milleks OÜ Romirest neid andmeid on kogunud ning nende eesmärkide täitmiseks vajalikus ulatuses. Juhul, kui isikuandmete kogumise eesmärk on täidetud, kustutame liigsed isikuandmed järgnevalt:

a. Kliendikaardi andmed 7 aasta möödumisel andmete kogumisest;

b. E-poe kasutajakonto andmed 7 aasta möödumisel andmete kogumisest.

c. Ostja isikuandmed kustutame 7. aasta möödumisel ostu sooritamisest.

OÜ Romirest võib muuta Privaatsuspoliitikat igal ajal kooskõlas isikuandmete kaitse nõuetega.


2.   Isikuandmete töötlemine otseturunduse eesmärgil

a) OÜ Romirest Kliendil ja/või Ostjal on võimalik liituda otseturunduse pakkumistega.

b) Otseturunduskanalid hõlmavad endas SMS - sõnumeid, e-kirju ja tavaposti.

c) OÜ Romirest edastab otseturunduse eesmärgil otseturundusteenuse pakkujatele Kliendi isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse nõuetega.

d) OÜ Romirest Klient ja/või Ostja annab vabatahtlikult nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks otseturunduse eesmärgil.

e) Nõusoleku otseturunduseks annab Klient ja/või Ostja, lisades vajaliku märgistuse nõusoleku kastikesse.

f) Nõusoleku isikuandmete otseturunduse eesmärgil töötlemiseks annab Klient ja/või Ostja vabatahtlikult e-poes kasutajaks registreerides; e-poes ostu sooritades; täites vajalikud väljad e-poe kodulehte külastades; või täites jaekaupluses kliendikaardi registreerimisvormil vajalikud väljad.

g) OÜ Romirest edastab Ostja ja/või Kliendi isikuandmeid otseturundusteenust osutavatele koostööpartneritele.

h) Kliendil ja/või Ostjal on õigus enda nõusolek isikuandmete otseturunduse eesmärgil töötlemiseks igal ajal tagasi võtta, kuid see ei mõjuta eelnevat isikuandmete töötlemist, mis põhines Kliendi ja/või Ostja eelneval nõusolekul.

i) Isikuandmete töötlemine otseturunduse eesmärgil lõpetatakse Kliendi ja/või Ostja poolt isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasi võtmisega.

j) OÜ Romirest e-pood kasutab õigustatud huvi alusel infotehnoloogilisi lahendusi, mis võimaldavad Kliendile ja/või Ostjale saata personaalseid pakkumisi. 

k) Klient, kes on ennast e-poes registreerinud kasutajaks, saab e-poodi sisse logides/otse pöördudes OÜ Romirest andmekaitseametniku poole igal ajal tagasi võtta  oma nõusoleku otseturundusmaterjalide saamiseks.

l) Klient ja/või Ostja võib igal ajal taotleda enda isikuandmete kustutamist, parandamist, uuendamist, töötlemise peatamist, mis on kogutud otseturunduse eesmärkidel. Isikuandmete kustutamiseks, uuendamiseks või töötlemise peatamiseks peab Klient ja/või Ostja saatma e-kirja aadressil lelu@lelu.ee.

 

3.   Ostja isikuandmete töötlemine ostu-müügilepingu täitmiseks

a) Ostjalt kogutakse isikuandmeid ostu-müügilepingu sõlmimiseks.

b) Ostu-müügilepingu sõlmimiseks on vaja Ostjalt koguda järgmisi isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress ja aadress kullerteenuse vahendusel kauba kättetoimetamiseks.

c) Ostu-müügilepinguga kogutud Ostja isikuandmeid võib OÜ Romirest edastada kolmandatele lepingulistele partneritele (pakiveoteenuse/kullerteenuse/otseturundusteenuse osutajad).

d) Ostu-müügilepingu sõlmimisel kogutud Ostja isikuandmeid säilitatakse raamatupidamise seadusest tulenevalt 7 aastat.

 

4.   Kliendi ja Ostja õigused

OÜ-le Romirest on Kliendi ja/või Ostja õigused olulised, seega järgnevalt anname ülevaate kõigist Kliendi ja Ostja õigustest seoses enda isikuandmetega.

Kliendil ja Ostjal on järgmised õigused:

a) Kliendil ja/või Ostjal on igal ajal võimalik pöörduda isikuandmete töötlemisega seotud küsimustega OÜ Romirest poole kirjutades e-posti aadressile lelu@lelu.ee

b) Klient ja/või Ostja võib igal ajal pöörduda OÜ Romirest poole, et saada ligipääs enda isikuandmetele.

c) Kliendil ja/või Ostjal on igal ajal õigus pöörduda OÜ Romirest poole, et uuendada enda muutunud isikuandmeid.

d) Klient ja/või Ostja võib paluda OÜ-l Romirest kustutada enda isikuandmed (õigus olla unustatud).

e) Klient ja/või Ostja võib paluda OÜ-l Romirest piirata enda isikuandmete töötlemist või esitada isikuandmete töötlemise suhtes vastuväiteid.

f) Klient võib paluda OÜ-l Romirest enda isikuandmed üle kanda uue vastutava töötleja valdusesse.

g) Klient ja/või Ostja võib pöörduda küsimustega, mis puudutavad tema isikuandmete töötlemist, OÜ Romirest andmekaitseametniku poole, e-posti aadressil lelu@lelu.ee

h) OÜ Romirest Kliendil ja/või Ostjal on õigus pöörduda seoses isikuandmete töötlemist puudutava kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole.

 

5.   Kliendi ja/või Ostja isikuandmete edastamine

OÜ Romirest edastab Kliendi ja/või Ostja isikuandmeid järgmistele kolmandatele osapooltele:

a) Lepingu alusel veo - või kullerteenuse pakkujatele;

b) Nõusoleku alusel otseturundusteenuse pakkujatele;

c) Seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks raamatupidamisteenuse osutajale;

d) Lepingu alusel infotehnoloogiliste teenuste pakkujatele.;

e) Muudeks seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

 

6.   Andmekaitseametnik

a) OÜ Romirest andmekaitseametnik on Irina Samblik.

b) OÜ Romirest andmekaitseametnik on kättesaadav e-posti teel, aadressil lelu@lelu.ee.

c) Andmekaitseametnikul on kohustus Kliendi ja/või Ostja pöördumistele vastata hiljemalt peale 30 päeva möödumist alates e-kirja kättesaamisest.

 

7.   Lõimitud ja vaikimisi andmekaitse

a) Tagamaks Kliendi ja/või Ostja isikuandmete kõrge kaitstus, võtab OÜ Romirest kasutusele kõik mõistlikud tehnilised ja organisatsioonilised meetmed, et tagada isikuandmete turvalisus.

b) OÜ Romirest tagab, et kasutusel olevad infosüsteemid, muud tehnoloogiad ja organisatsioonisisesed töösüsteemid on üles ehitatud järgides asja- ja ajakohaseid turvameetmeid, mis on vajalikud isikuandmete turvaliseks töötlemiseks.

c) Kõiki OÜ Romirest e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus kogutud Kliendi ja/või Ostja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritajal isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

 

Isikuandmete vastuvõtjad on:

 

Kliendi tellimused ja arved:

- Ettevõtte raamatupidamine

Tarnijad - tellimuste edastamiseks:

- DPD

- Itella

- Omniva

Maksevahendajad - tellimuste eest tasumiseks:

- Swedbank


Statistika kogumine - info kogumine e-poe kasutajakogemuse paremaks muutmise eesmärgil:

- Google Analytics


Turunduskanalid: